- Voss, 17. Mai 2017. -

- Høgtiding av Dagen på Idrottsplassen, 17. Mai 2017, 15:00-15:30, +19C -
Edvard B. Hegbom sin heiderspris gjekk til Terje Mørkve i Ørnar.