- Voss, 17. Mai 2017. -

- Høgtiding av Dagen på Idrottsplassen, 17. Mai 2017, 15:00-15:30, +19C -
Asle Bergstrøm skal dela ut idrettsprisar frå Edvard B. Hegboms minnefond.