- Skulestadmo, 14. Mai 2017. -

- Skjerpeshagen, Skjerpeslunden og Skjerpesvegen sett frå Klepp, 14. Mai 2017, 14:15, +12C -