- Skulestadmo, 10. Mai 2017. -

- Lirhus, Loftheim og Lofthus frå Hangurstoppen, 10. Mai 2017, 16:06, +9C -