- Palmafossen, 3. Mai 2017. -

- Rykke sett frå Hangurstoppen, 3. Mai 2017, 15:37, +19C -