- Kyte, 3. Mai 2017. -

- Repål og Hadlingatreet sett frå Hangurstoppen, 3. Mai 2017, 15:36, +19C -