- Voss, 2. Mai 2017. -

- Vanlig Maigull (Chrysoplenium alternifolium) på Hanguren, 2. Mai 2017, 16:04, +17C -