- Valberget (Voss), 1. Mai 2017. -

- Utsyn frå Valberget 858 moh. mot Dyrvedalen med Gråsida og Mykletveitveten bak, 1. Mai 2017, 11:42 -