- Hanguren (Voss), 16. April 2017. -

- På veg opp mot Hangurstoppen i Ekspressheisen, 16. April 2017, 13:13, -1C -