- Hanguren, 14. April 2017. -

- På veg opp mot Hangurstoppen med Ekspressheisen, 14. April 2017, 12:51, -2C -