- Voss, 11. April 2017. -

- Voss med Voss Stasjon og Voss Kulturhus sett frå Mølsterberget, 11. April 2017, 15:52, +6C -