- Voss, 10. April 2017. -

- Voss sett ovanfor Mølster, 10. April 2017, 15:51, +6C -