- Voss, 9. April 2017. -

- Voss Stasjon - Nytt terminalbygg på Voss stasjon under arbeid, 9. April 2017, 14:31, +13C -