- Voss, 9. April 2017. -

- Her vert det grave ut fundament til den nye Gondolbana, 9. April 2017, 14:28, +13C -