- Voss, 20. Mars 2017. -

- Hangurstoppen med Ekspressheisen, 20. Mars 2017, 12:25, -1C -