- Voss, 19. Mars 2017. -

- Voss sett ovanfor Mølster, 19. Mars 2017, 12:22, +3C -