- Voss, 17. Mars 2017. -

- Voss sett ovanfor Mølster, 17. Mars 2017, 14:52, +4C -