- Voss, 14. Mars 2017. -

- Voss sett ovanfor Mølster, 14. Mars 2017, 14:57, +7C -