- Voss, 12. Mars 2017. -

- Voss Stasjon - Nytt terminalbygg på Voss stasjon under arbeid (Voss kollektivknutepunkt), 12. Mars 2017, 14:06, +3C -