- Voss, 10. Mars 2017. -

- Voss sett ovanfor Mølster, 10. Mars 2017, 12:05, +3C -