- Hangurstoppen (Voss), 10. Mars 2017. -

- Hangurstoppen, 10. Mars 2017, 11:29, -1C -