- Palmafossen (Hanguren), 9. Mars 2017. -

- Palmafossen frå Hangurstoppen, 9. Mars 2017, 12:38, Oppe 0C, Nede +3C -