- Palmafossen, 8. Mars 2017. -

- Takla, Rene, Kinne og Vivåskamben frå Hangurstoppen, 8. Mars 2017, 10:39, -7C -