- Voss, 8. Mars 2017. -

- Voss Skiskule på Hangurstoppen, 8. Mars 2017, 10:31, -7C -