- Palmafossen, 7. Mars 2017. -

- Palmafossen, Bømoen og Kvitlii frå Hangurstoppen, 7. Mars 2017, 15:21, 0C -