- Skulestadmo, 7. Mars 2017. -

- Dugstad og Lirhus frå Hangurstoppen, 7. Mars 2017, 15:21, 0C -