- Skulestadmo, 7. Mars 2017. -

- Norekvål frå Hangurstoppen, 7. Mars 2017, 15:22, 0C -