- Palmafossen (Hangurstoppen), 6. Mars 2017. -

- Palmafossen frå Hangurstoppen, 6. Mars 2017, 15:25, +2C -