- Voss, 5. Mars 2017. -

- Voss Stasjon - Nytt terminalbygg på Voss stasjon under arbeid (Voss kollektivknutepunkt), 5. Mars 2017, 13:29, +3C -