- Palmafossen (Hangurstoppen), 5. Mars 2017. -

- Palmafossen frå Hangurstoppen, 5. Mars 2017, 12:26, +3C -