- Palmafossen, 4. Mars 2017. -

- Gjerdåker, 4. Mars 2017, 11:22, +1C -