- Voss, 3. Mars 2017. -

- Vossabadet sett ovanfor Mølster, 3. Mars 2017, 16:31, +1C -