- Voss (Hanguren), 3. Mars 2017. -

- Voss sentrum frå Hanguren, 3. Mars 2017, 16:07, Oppe 0C, Nede +1C -