- Palmafossen (Hanguren), 2. Mars 2017. -

- Palmafossen frå Hangurstoppen, 2. Mars 2017, 15:36, Oppe -3C, Nede +1C -