- Voss, 1. Mars 2017. -

- Hangurstoppen med Ekspressheisen, 1. Mars 2017, 12:19, -3C -