- Palmafossen, 20. November 2020 -

- Bakketun og Hylle, 20. November 2020, 13:21, -1C -