- Palmafossen, 18. November 2020 -

- På besøk hjå Bruktn, litt av kvart å finna her, 18. November 2020, 14:29 -