- Palmafossen, 18. November 2020 -

- På besøk hjå Bruktn, 18. November 2020, 14:37, +11C -