- Voss, 14. November 2020 -

- Kråke, hettekråke eller gråkråke (Corvus corone cornix) , 14. November 2020, 13:58, +8C -