- Skulestadmo, 13. November 2020 -

- Kaffipause med flott utsyn utover Skulestadmo frå parti ved Håmyrane, 13. November 2020, 13:28, +11C -