- Oppheim, 12. November 2020 -

- Framnes, Oppheimsvatnet og Vasstrondi, 12. November 2020 -