- Oppheim, 12. November 2020 -

- Oppheim frå Snauskallen (Flatafjellet), 12. November 2020 -