- Oppheim, 12. November 2020 -

- Oppheim - Langedalen (Vetlestølen, Markusteigen og Tufto), 12. November 2020 -