- Opelandsstølen - Såta - Potten (Mønshaugen), 9. November 2020 -

- Voss Ski og tursenter med Vikeshagen hyttefelt over, 9. November 2020, 11:50 -