- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. November 2020 -

- Biletparti nedanfor Tjørnatjørni (mot Tjørnadalen), 8. November 2020, 13:45 -