- Nesthus - Øyane - Tjørnahorgi (Voss), 8. November 2020 -

- Murrestar etter Tjørnastølen (Tjedna), 8. November 2020, 13:39 -


Restar etter Tjørnastølen (Tjedna) 949 moh., like under Tjørnahorgi og like ved Tjørnatjerni. Ågot Dagestad fortel i "Gamalt frå Voss" årgang 32 side 45 at då ho var budeie på Øyane (648 moh.) hadde dei samband med dei som var på Tjedna, og det hende at dei var oppe og vitja henne Synneva.