- Voss, 7. November 2020 -

- Vandring i skodde og haustlege omgjevnader, 7. November 2020, 13:00, +6C -