- Palmafossen, 6. November 2020 -

- På besøk i Hageland der både vinteren og jola er komen, 6. November 2020 -