- Bordalen, 6. November 2020 -

- Himlesleitet hyttefelt, 6. November 2020, 11:15 -