- Palmafossen, 6. November 2020 -

- Melve, Fjose og Tøn, 6. November 2020, 10:54, +10C -